محدودیتهای خروج از كشور

محدودیتهای قانونی به هنگام خروج از كشور

• رعایت حجاب اسلامی الزامی است.
• خروج ارز از کشور برابر مصوبات ابلاغی از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران بیش از پنج هزار دلار برای هر مسافر ممنوع می باشد.
• بهمراه داشتن وجه رایج کشور بیش از پانصد هزار ریال ممنوع می باشد.
• بهمراه داشتن هرگونه ترشیجات – سرکه- الکل ممنوع می باشد.
• بهمراه داشتن هر گونه اسپری قابل احتراق که دارای بر چسب اشتعال میباشد ممنوع است.
• خروج هر گونه مواد مخدر و مشتقات آن ممنوع بوده و فرد حامل تحت پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت.
• خروج هر گونه مشروبات الکلی بهمراه مسافر ممنوع و حامل آن تحت پیگرد قضایی قرار میگیرد.
• همراه داشتن سگ فقط با اوراق شناسایی و حمل در سبد مخصوص حیوانات و با اخذ مجوز از سوی واحد قرنطینه فرودگاه می باشد.
• خروج هر گونه سکه های طلا که پشتوانه ارزی کشور می باشد ممنوع می باشد.
• خروج خاویار از فرودگاه بیش از 250 گرم به همراه مسافر ممنوع می باشد.
• خروج فرش دستبافت بیش 24 متر مربع برای هر مسافر ممنوع می باشد.
• خروج هر گونه مواد محترقه – کپسول گاز ممنوع می باشد.
• خروج هر گونه سلاح و مهمات که فاقد لازم می باشند ممنوع می باشد

 

پیشنهادات و انتقادات