Uncategorized

کاسنی Compositae نوع گیاه: بوته مشخصات ظاهری: گیاهی است علفی و پایا به ارتفاع حدود 60 سانتی‌متر گاهی موارد بیشتر، برگ‌های آن متناوب با بریدگی‌های باریک و عمیق و هر دو سطح برگ پوشیده از تارهای فراوان به رنگ خاکستری روشن می‌باشد. کاپیتول‌های آن کوچک که در...