ماساژ فشاری(شیاتسو)

ماساژ فشاری(شیاتسو)

شیاتسو، کلمه ای ژاپنی به معنی فشار انگشت ست. شیاتسو نوعی ماساژ است که خاستگاهش ژاپن و طب سنتی چینی است و از دهه 1970 به طور گسترده در سراسر جهان مورد استفاده بوده است. در درمان شیاتسو، بااستفاده از شست، دست، آرنج، زانو یا پا به نقطه مورد نظر بدن فشار اعمال می شود. این ماساژ همچنین بر روی اندامهای چرخشی و کششی بدن، مفاصل، مریدین، همانطور که در طب سنتی چینی نامیده می شود، تمرکز دارد. تئوری شیاتسو این است که بدن ما از انرژی تشکیل شده است که qi نامیده می شود و در صورتی که مسیر این انرژی مسدود شود، فرد احساس درد و و رنج دارد. ماساژ شیاتسو از طریق همانگی مجدد نقاط مریدین، نقاط qiرا متعادل کرده و بدن و ذهن را از رنج و درد می رهاند. سیستم های عصبی و سیستم ایمنی هر دو با فشار دادن مریدین ها تحریک شده و موجب آرامش و راحتی بدن و ذهن میشوند.