ماساژ ایرانی

ماساژ ایرانی

ماساژ ایرانی بالولینگ برپایه علوم آناتومی، فیزیولوژی شکل گرفته است و می‌توان آن را هم به صورت عمومی و هم به صورت موضعی بر روی ماساژگیرنده انجام داد. درمانگر با ارائه حرکات موجی، نوسانی و ریتمیک این کار را انجام می‌دهد و بر روی سیستم اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک تاثیر می‌گذارد که از این طریق جهت آرامش بدن و درمان اختلالات و بیماری‌ها استفاده می‌کند. بر اساس گفته استاد امیر ندیری سرپرست کلوپ ماساژ ایران، ماساژ بالولینگ بیشتر برای پیدا کردن شعور سلولی بدن است. می‌توان گفت بالولینگ ماساژ دادن شعور بدن است نه خود بدن!