پل ورسک

پل ورسک  

مازندران – ساری شهرستان سوادکوه استان مازندران

 1

2

 

3

کسی پیدا میشه که اسم پل ورسک به گوشش نخورده باشه؟ این پل نه فقط یکی از بزرگ ترین پل های راه آهن ایرانه، بلکه یه شاهکار مهندسی هم هست که دو تا کوه عظیم رو با وسایل خیلی ساده و ابتدایی به هم وصل کرده .

این پل در زمان جنگ جهانی دوم نقشی مهم در کمک رسانی به اتحاد جماهیر شوروی داشت، تا جایی که به قول فرماندهان متفقین اگه راه آهن ایران وجود نداشت، نقشه جهان به شکل دیگری بود.
این پل سال ۱۳۱۵ افتتاح شده و رضاشاه دستورداده بوده که وقتی قطار داره از روی پل می گذره، مهندسش زیر پل بایسته که اگر خراب بشه، خودش اولین نفری باشه که می میره!

پیشنهادات و انتقادات