تای ماساژ

تای ماساژ

ماساژ سنتي تايلند كه داراي حركات فشاري و كششي است و از نوك انگشتان پا تا فرق سر (بجز ناحيه شكم و قفسه سينه) را شامل مي شود و بر روي تشك بر روي زمين انجام مي شود.

فوايدتاي ماساژ سنتي

 

 

 • افزايش گردش خون
 • تقويت عضلات و كمك به بهبود درد زانو
 • رساندن اكسيژن و مواد غذايي بيشتر به عضلات، كمك به بهبود نسوج آسيب ديده و كاهش دوره بهبودي آنها
 • كاهش درد، كوفتگي و سفتي عضلات
 • رفع كشيدگي عضلات، تاندون ها و رباط ها
 • كمك به بهبود سردردها به خصوص سردردهايي كه ريشه عصبي دارند
 • به تعويق انداختن حمله هاي ميگرني
 • كمك به بهبود افسردگي و اضطراب
 • بهبود دردهاي قاعدگي
 • بهبود مشكلات بي خوابي
 • بهبود كمر درد
 • افزايش جريان خون در سطح پوست و تقويت پوست
 • تحريك غدد چربي زير پوستي و نرم و لطيف تر شدن پوست
 • فعال كردن غدد مترشح عرق و خروج بيشتر توكسين، اوره و ديگر مواد زايد
 • پوسته ريزي سلولهاي مرده پوست و شادابي و روشني آن
 • كاهش افتادگي پوست و رفع چروك هاي پوستي
 • تحريك انتهاي اعصاب پوستي و آرام كردن سيستم عصبي
 • متعادل كردن عناصر چهارگانه بدن